relative

Veletrh firem a práce v regionu

Veletrh firem a práce s názvem FORTEL 2017 je největší a nejrozsáhlejší prezentací firem, výrobků, služeb a pracovních příležitostí v regionu, který se koná v areálu borovinské továrny v Třebíči. Dvoudenní veletrh je připraven jako platforma pro setkání zaměstnavatelů, potenciálních zaměstnanců, studentů, spotřebitelů – zákazníků a také obchodních partnerů.

vstupné je zdarma, podívejte se na program

Cílem veletrhu je

Smysl veletrhu

Práce je červenou nití, která se prolíná celým veletrhem. Prostředí může práci vytvářet, firmy mohou práci dávat a lidé práci potřebují. Motivem veletrhu je ukázat pravou hodnotu slova práce, vrátit práci její původní smysl. S pracovními příležitostmi souvisí rozhodování lidí, zda v Kraji Vysočina zůstanou a založí zde rodiny a budou zde chtít vychovávat své děti a děti svých dětí. Místní podnikatelé si uvědomují důležitost patriotismu, společným zájmem je podpora regionu, vytváření nových pracovních míst pro absolventy středních i vysokých škol. Společným cílem je snaha omezit odlivu mozků a talentů mimo region. Odpovědnost k příštím generacím je silná hodnota, kterou chce veletrh zdůraznit celé široké veřejnosti. Pořadatelem je Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Třebíč, Okresní hospodářskou komorou Jihlava, Okresní hospodářskou komorou Pelhřimov, Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod a Okresní hospodářskou komorou Žďár nad Sázavou.

vstupné je zdarma, podívejte se na program