relative

Veletrh firem a práce v regionu

Veletrh firem a práce s názvem FORTEL 2017 je největší a nejrozsáhlejší prezentací firem, výrobků, služeb a pracovních příležitostí v regionu, který se koná v areálu borovinské továrny v Třebíči. Dvoudenní veletrh je připraven jako platforma pro setkání zaměstnavatelů, potenciálních zaměstnanců, studentů, spotřebitelů – zákazníků a také obchodních partnerů.

Aktuality:

vstupné je zdarma, podívejte se na program

Cílem veletrhu je

Smysl veletrhu

Práce je červenou nití, která se prolíná celým veletrhem. Prostředí může práci vytvářet, firmy mohou práci dávat a lidé práci potřebují. Motivem veletrhu je ukázat pravou hodnotu slova práce, vrátit práci její původní smysl. S pracovními příležitostmi souvisí rozhodování lidí, zda v Kraji Vysočina zůstanou a založí zde rodiny a budou zde chtít vychovávat své děti a děti svých dětí. Místní podnikatelé si uvědomují důležitost patriotismu, společným zájmem je podpora regionu, vytváření nových pracovních míst pro absolventy středních i vysokých škol. Společným cílem je snaha omezit odlivu mozků a talentů mimo region. Odpovědnost k příštím generacím je silná hodnota, kterou chce veletrh zdůraznit celé široké veřejnosti. Pořadatelem je Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Třebíč, Okresní hospodářskou komorou Jihlava, Okresní hospodářskou komorou Pelhřimov, Okresní hospodářskou komorou Havlíčkův Brod a Okresní hospodářskou komorou Žďár nad Sázavou.

vstupné je zdarma, podívejte se na program